Relativt oförändrad andel biståndstagare i Töreboda i mars

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Töreboda kommun låg i stort sett stilla i mars, och är nu 1,6 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Töreboda i mars

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Töreboda i februari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Töreboda kommun låg i stort sett stilla i februari, och är nu 1,6 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Töreboda i februari

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Töreboda i januari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Töreboda kommun låg i stort sett stilla i januari, och är nu 1,6 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Töreboda i januari