80 personer fick ekonomiskt bistånd i Strömstad i maj

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Strömstads kommun låg i stort sett stilla i maj, och är nu 0,6 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
80 personer fick ekonomiskt bistånd i Strömstad i maj

95 personer fick ekonomiskt bistånd i Strömstad i februari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Strömstads kommun låg i stort sett stilla i februari, och är nu 0,7 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
95 personer fick ekonomiskt bistånd i Strömstad i februari

97 personer fick ekonomiskt bistånd i Strömstad i december

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Strömstads kommun låg i stort sett stilla i december, och är nu 0,7 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
97 personer fick ekonomiskt bistånd i Strömstad i december