Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ukrainska flyktingarna

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Ukrainska flyktingarna

Sedan Ryssland invaderade Ukraina har nästan sex miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Ukrainska flyktingarna

Vi följer det svenska flyktingmottagandet, i spåren av Rysslands invasionskrig i Ukraina.