Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Sotenäs kommun.

Arbetslösheten minskar betydligt i Sotenäs

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Sotenäs kommun. Även i hela Västra Götaland sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar betydligt i Sotenäs
Så utvecklas arbetslösheten i Sotenäs kommun.

Arbetslösheten minskar i Sotenäs

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Sotenäs kommun. Även i hela Västra Götaland sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Sotenäs