Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Skurups kommun.

Arbetslösheten minskar i Skurup

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Skurups kommun. Även i hela Skåne sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Skurup
Arbetslösheten minskar betydligt i Skurup

Arbetslösheten minskar betydligt i Skurup

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Skurups kommun. Även i hela Skåne sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar betydligt i Skurup