715 personer fick ekonomiskt bistånd i Skellefteå i april

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Skellefteå kommun låg i stort sett stilla i april, och är nu 1,0 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
715 personer fick ekonomiskt bistånd i Skellefteå i april

Äldre än en månad

Bensinpriserna påverkar olika delar av landet på olika sätt

Så drabbar höga bensinpriser Skellefteå

Det höga bensinpriset slår olika över landet. Ökar priset med fem kronor innebär det 2 300 kronor extra per år och körkortsinnehavare i Skellefteå. I Stockholm kostar motsvarande höjning 1 400 kronor per person.
Så drabbar höga bensinpriser Skellefteå

718 personer fick ekonomiskt bistånd i Skellefteå i januari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Skellefteå kommun låg i stort sett stilla i januari, och är nu 1,0 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
718 personer fick ekonomiskt bistånd i Skellefteå i januari
Så bostadsmarknaden i Skellefteå kommun.

Priserna på bostadsrätter ökar kännbart i Skellefteå

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Skellefteå kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 4 procent.
Priserna på bostadsrätter ökar kännbart i Skellefteå
Det här är månadens konkurser i Västerbottens län.

Tre konkurser i Västerbotten i januari

Under den senaste månaden rapporterades något färre konkurser i Västerbottens län än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från UC.
Tre konkurser i Västerbotten i januari