Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Sjöbo kommun.

Arbetslösheten minskar i Sjöbo

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Sjöbo kommun. I Skåne däremot minskar arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Sjöbo
Så utvecklas arbetslösheten i Sjöbo kommun.

Arbetslösheten minskar i Sjöbo

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Sjöbo kommun. Även i hela Skåne sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Sjöbo
Så utvecklas arbetslösheten i Sjöbo kommun.

Arbetslösheten minskar i Sjöbo

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Sjöbo kommun. Även i hela Skåne sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Sjöbo
Så utvecklas arbetslösheten i Sjöbo kommun.

Arbetslösheten minskar betydligt i Sjöbo

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Sjöbo kommun. Även i hela Skåne sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar betydligt i Sjöbo