Äldre än en vecka

Hand som signerar dokument

Två bolag inledde konkurs i Södertälje förra veckan

Sammanlagt två bolag inledde konkurs under vecka 3 i Södertälje. Det största av dessa var Written Words Förlag AB. Written Words Förlag AB, som grundades år 2020, hade ingen omsättning i sitt senaste bokslut (december 2021). Men man rapporterade däremot en förlust på 6 000 kronor. Bolaget har inte lämnat några uppgifter om antal anställda.
Två bolag inledde konkurs i Södertälje förra veckan

Äldre än en månad

Det här är veckans konkurser i Södertälje kommun.

Tre bolag inledde konkurs i Södertälje förra veckan

Sammanlagt tre bolag inledde konkurs under vecka 46 i Södertälje. Inget av dessa bolag hade någon rapporterad omsättning i senaste bokslut.
Tre bolag inledde konkurs i Södertälje förra veckan