Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Södermanlands län.

Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Södermanland

En stor andel av kommunerna i Södermanland såg under september månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten betydligt.
Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Södermanland
Så utvecklas arbetslösheten i Södermanlands län.

Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Södermanland

En stor andel av kommunerna i Södermanland såg under augusti månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten betydligt.
Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Södermanland