Senaste Flyktingmottagande
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Ojämn fördelning av flyktingar – Gotland tar inte sin andel

Över 42 000 asylsökande finns i Migrationsverkets system. Skulle de vara jämnt fördelade över landet borde 248 personer finnas på Gotland – men kommunen har inte tagit emot ens hälften så många.
Ojämn fördelning av flyktingar – Gotland tar inte sin andel