Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Orusts kommun.

Arbetslösheten minskar i Orust

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Orusts kommun. Även i hela Västra Götaland sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Orust
Så utvecklas arbetslösheten i Orusts kommun.

Arbetslösheten minskar i Orust

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Orusts kommun. Även i hela Västra Götaland sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Orust
Så utvecklas arbetslösheten i Orusts kommun.

Arbetslösheten minskar i Orust

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Orusts kommun. I Västra Götaland däremot minskar arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Orust
Så utvecklas arbetslösheten i Orusts kommun.

Arbetslösheten minskar i Orust

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Orusts kommun. Även i hela Västra Götaland sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Orust
Så utvecklas arbetslösheten i Orusts kommun.

Arbetslösheten minskar i Orust

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Orusts kommun. Även i hela Västra Götaland sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Orust