Äldre än en vecka

Ökat bostadsbyggande i Nyköping

Det har byggts fler nya bostäder under den senaste mandatperioden, både i Nyköpings kommun och Sverige. Men de nya bostäderna matchar inte nödvändigtvis efterfrågan varnar expert.
Ökat bostadsbyggande i Nyköping

Så utecklades arbetsmarknaden i Nyköping under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Nyköpings kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Nyköping under mandatperioden
Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Nyköping

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Nyköpings ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Nyköping

Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Nyköpings kommun.

Arbetslösheten minskar i Nyköping

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Nyköpings kommun. Även i hela Södermanland sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Nyköping
Så bostadsmarknaden i Nyköpings kommun.

Priserna på bostadsrätter ökar något i Nyköping

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Nyköpings kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 3 procent.
Priserna på bostadsrätter ökar något i Nyköping

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Nyköping i februari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Nyköpings kommun låg i stort sett stilla i februari, och är nu 2,0 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Nyköping i februari
Bensinpriserna påverkar olika delar av landet på olika sätt

Högt bensinpris slår mot Nyköpingsborna

Även om Nyköpingsborna är bland dem som kör minst bil i Södermanlands län märks det höga bensinpriset. En prisökning på fem kronor innebär 2 700 kronor extra per år och och körkortsinnehavare. I Stockholm kostar motsvarande höjning 1 400 kronor per person.
Högt bensinpris slår mot Nyköpingsborna
Så utvecklas arbetslösheten i Nyköpings kommun.

Arbetslösheten minskar i Nyköping

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Nyköpings kommun. Även i hela Södermanland sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Nyköping