Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt

Fler varsel i Norrbotten än för ett år sedan

Antalet varsel minskade visserligen under april jämfört med månaden innan i Norrbottens län, men de tre senaste månaderna har totalt 69 personer varslats om uppsägning – vilket är 21 fler än motsvarande period för ett år sedan.
Fler varsel i Norrbotten än för ett år sedan

Äldre än en månad

Arbetsförmedlingens kontor

Fler varsel i Norrbotten än för ett år sedan

Antalet varsel om uppsägning ökade under mars i Norrbottens län. Under de tre senaste månaderna har 194 personer varslats – 123 fler än samma period för ett år sedan.
Fler varsel i Norrbotten än för ett år sedan
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt

Fler varsel i Norrbotten än för ett år sedan

Antalet varsel minskade visserligen under februari i Norrbottens län, men de tre senaste månaderna har totalt 207 personer varslats om uppsägning – vilket är 119 fler än motsvarande period för ett år sedan.
Fler varsel i Norrbotten än för ett år sedan
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor

Fler varsel i Norrbotten än för ett år sedan

Antalet varsel minskade visserligen under december i Norrbotten, men de tre senaste månaderna har totalt 229 personer varslats om uppsägning – vilket är 192 fler än motsvarande period för ett år sedan.
Fler varsel i Norrbotten än för ett år sedan
Varselstatistiken månad för månad, kommun för kommun