Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Nordmalings kommun.

Arbetslösheten minskar betydligt i Nordmaling

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Nordmalings kommun. Även i hela Västerbotten sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar betydligt i Nordmaling