En äldre mans händer

Så har äldreomsorgen utvecklats i Munkfors under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Munkfors kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Munkfors under mandatperioden

Äldre än en vecka

Punktkarta över olyckor i länet

33 olyckor längs de stora vägarna i Värmland under juli

E18 genom Karlstads kommun var den mest olycksdrabbade vägsträckan i Värmlands län i juli. Det visar data från Trafikverket som Newsworthy sammanställt.
33 olyckor längs de stora vägarna i Värmland under juli

Så utvecklas skolan i Munkfors

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Munkfors.
Så utvecklas skolan i Munkfors

Ökat bostadsbyggande i Munkfors

Det har byggts fler nya bostäder under den senaste mandatperioden, både i Munkfors kommun och Sverige. Men de nya bostäderna matchar inte nödvändigtvis efterfrågan varnar expert.
Ökat bostadsbyggande i Munkfors
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor

Så utecklades arbetsmarknaden i Munkfors under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Munkfors kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Munkfors under mandatperioden
Flygplan från Vueling på rullbana

Så utvecklades flygandet i Värmland

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. Även i Värmlands län minskade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet i Värmland
Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Munkfors

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Munkfors ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Munkfors

Äldre än en månad

Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Munkfors boenden

Enligt den nya lagen ska Munkfors kommun ordna boende åt tolv ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Munkfors boenden
elbil som laddar

Färre nya laddbara bilar i Värmland under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Värmlands län. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Värmland under andra kvartalet

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Munkfors i maj

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Munkfors kommun låg i stort sett stilla i maj, och är nu 1,4 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Munkfors i maj