En äldre mans händer

Så har äldreomsorgen utvecklats i Markaryd under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Markaryds kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Markaryd under mandatperioden