En äldre mans händer

Så har äldreomsorgen utvecklats i Mariestad under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Mariestads kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Mariestad under mandatperioden

Äldre än en vecka

Barn i bibliotekskorridor

Så utvecklas skolan i Mariestad

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Mariestad.
Så utvecklas skolan i Mariestad
Arbetsförmedlingens kontor

Så utecklades arbetsmarknaden i Mariestad under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Mariestads kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Mariestad under mandatperioden
Flygplan i luften

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet i Västra Götaland i juni

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Västra Götalands län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet i Västra Götaland i juni
Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Mariestad

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Mariestads ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Mariestad

Äldre än en månad

Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Mariestads boenden

Enligt den nya lagen ska Mariestads kommun ordna boende åt 78 ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Mariestads boenden
elbil som laddar

Fyra av tio nya bilar laddbara i Mariestad

Under andra kvartalet var fyra av tio nyregistrerade bilar i Mariestads kommun rena elbilar eller laddhybrider, en ökning jämfört med kvartalet innan. I hela landet minskade försäljningen av laddbara bilar.
Fyra av tio nya bilar laddbara i Mariestad
En varm månad i Mariestads kommun

Varmare juni än normalt i Mariestad

Juni var betydligt varmare än normalt i Mariestads kommun. Under 27 av 30 dagar låg dygnsmedeltemperaturen över det historiska snittet. Den 27 juni stack ut som den varmaste dagen för månaden på 63 år.
Varmare juni än normalt i Mariestad