729 personer fick ekonomiskt bistånd i Ludvika i april

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Ludvika kommun låg i stort sett stilla i april, och är nu 2,8 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
729 personer fick ekonomiskt bistånd i Ludvika i april

739 personer fick ekonomiskt bistånd i Ludvika i mars

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Ludvika kommun låg i stort sett stilla i mars, och är nu 2,8 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
739 personer fick ekonomiskt bistånd i Ludvika i mars

731 personer fick ekonomiskt bistånd i Ludvika i februari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Ludvika kommun låg i stort sett stilla i februari, och är nu 2,8 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
731 personer fick ekonomiskt bistånd i Ludvika i februari

Lägst andel biståndstagare i Ludvika på fem år

Ludvika kommun hade i december den lägsta andelen vuxna invånare med ekonomiskt bistånd på fem år, sedan januari 2017. Andelen biståndstagare var 2,6 procent, visar den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Lägst andel biståndstagare i Ludvika på fem år