Äldre än en månad

Framtidens vintrar: Ljusnarsberg förlorar uppemot två månaders snö – minst

Snön har lyst vit på taken i Ljusnarsberg under merparten av julaftnar sedan 2010. Men med klimatförändringen minskar snöchanserna på julafton. Enligt SMHI:s scenarier kan Ljusnarsbergs kommun komma att förlora hälften av snödagarna till slutet av seklet. Kanske ännu mer om vi inte minskar utsläppen.
Framtidens vintrar: Ljusnarsberg förlorar uppemot två månaders snö – minst
En elbil som laddas

Laddstöd går till rika kommuner – Ljusnarsberg ligger under snittet

De rikaste kommunerna har fått nästa åtta gånger mer stöd för att installera laddplatser än de fattigaste. Ljusnarsbergsborna får mindre än snittet– och mindre än kommuner på ungefär samma inkomstnivå.
Laddstöd går till rika kommuner – Ljusnarsberg ligger under snittet
Utsikt över flygplansvinge

Fler oktober­flyg än i fjol på Örebro flygplats

Det landade fler flyg i Örebro län än förra året i oktober. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
Fler oktoberflyg än i fjol på Örebro flygplats
Laddstation

14 nya laddbara bilar i Ljusnarsberg – men inga nya laddstolpar

Elbilister i Ljusnarsbergs kommun blir allt fler, men möjligheterna att ladda bilen har inte blivit bättre sedan i våras. Det visar en färsk kartläggning från Newsworthy.
14 nya laddbara bilar i Ljusnarsberg – men inga nya laddstolpar

Hälften av alla nya bilar laddbara i Örebro län

Under tredje kvartalet var hälften av alla nyregistrerade bilar i Örebro län rena elbilar eller laddhybrider, en ökning jämfört med kvartalet innan. I hela landet har försäljningen av laddbara bilar stannat av.
Hälften av alla nya bilar laddbara i Örebro län

Fyra år kvar på Ljusnarsbergs koldioxidbudget

Fortsätter utsläppen i Ljusnarsberg på samma sätt som de senaste åren når kommunen inte målet i Parisavtalet. Koldioxidbudgeten spricker 2026, enligt beräkningar från Klimatkollen.
Fyra år kvar på Ljusnarsbergs koldioxidbudget
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i augusti

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. I Örebro län var dock trafiken högre än väntat. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet på Örebro flygplats i augusti
Utsikt över flygplansvinge

123 flyg landade på Örebro flygplats under juli

Det gick färre flyg till och från svenska flygplatser i juli än månaden innan. Även normalt sett är juli en månad med relativt lite flygtrafik, men nergången i år är större än den brukat vara de senaste åren före pandemin. I Örebro län låg dock trafiken på för månaden vanliga nivåer. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
123 flyg landade på Örebro flygplats under juli
Utsikt över flygplansvinge

Så utvecklades flygandet på Örebro flygplats

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Örebro län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet på Örebro flygplats
närbild på laddande elbil

Färre nya laddbara bilar i Örebro län under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Örebro län. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Örebro län under andra kvartalet