Relativt oförändrad andel biståndstagare i Ljusnarsberg i mars

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Ljusnarsbergs kommun låg i stort sett stilla i mars, och är nu 1,7 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Ljusnarsberg i mars

Lägst andel biståndstagare i Ljusnarsberg på sex år

Ljusnarsbergs kommun hade i februari den lägsta andelen vuxna invånare med ekonomiskt bistånd på sex år, sedan augusti 2015. Andelen biståndstagare var 1,5 procent, visar den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Lägst andel biståndstagare i Ljusnarsberg på sex år

75 personer fick ekonomiskt bistånd i Ljusnarsberg i januari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Ljusnarsbergs kommun låg i stort sett stilla i januari, och är nu 1,6 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
75 personer fick ekonomiskt bistånd i Ljusnarsberg i januari

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Ljusnarsberg i december

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Ljusnarsbergs kommun låg i stort sett stilla i december, och är nu 1,6 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Ljusnarsberg i december