Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Lindesbergs kommun.

Arbetslösheten minskar i Lindesberg

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Lindesbergs kommun. I Örebro däremot minskar arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Lindesberg
Så utvecklas arbetslösheten i Lindesbergs kommun.

Arbetslösheten minskar i Lindesberg

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Lindesbergs kommun. Även i hela Örebro sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Lindesberg