Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Lekebergs kommun.

Arbetslösheten minskar i Lekeberg

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Lekebergs kommun. Även i hela Örebro sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Lekeberg