Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Efter Rysslands invasion: Kungsör tar emot många asylsökande

Under första månaden efter Rysslands invasion av Ukraina har ungefär 29 000 personer sökt asyl i Sverige. Sett till folkmängd har Kungsör hittills tagit emot en stor del.
Efter Rysslands invasion: Kungsör tar emot många asylsökande
Vi följer det svenska flyktingmottagandet, i spåren av Rysslands invasionskrig i Ukraina.