Äldre än en vecka

Äldre än en månad

Arbetsmarknaden under mandatperioden

Travar med dokument

Den kommunala ekonomins utveckling

Läget på elmarknaden  i Kronoberg.

Priserna ökar i Kronoberg: Läget på elmarknaden i maj

Högre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och större export än import hela tiden. Här är Newsworthy månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Kronoberg: Läget på elmarknaden i maj
Så bostadsmarknaden i Kronobergs län.

Priserna på bostadsrätter ökar betydligt i Kronoberg

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Kronobergs län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 10 procent.
Priserna på bostadsrätter ökar betydligt i Kronoberg

2 641 personer fick ekonomiskt bistånd i Kronoberg i februari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Kronobergs län låg i stort sett stilla i februari, och är nu 1,3 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
2 641 personer fick ekonomiskt bistånd i Kronoberg i februari

2 659 personer fick ekonomiskt bistånd i Kronoberg i januari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Kronobergs län låg i stort sett stilla i januari, och är nu 1,3 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
2 659 personer fick ekonomiskt bistånd i Kronoberg i januari