De dagliga elpriserna

Elledning mot blå himmel

De dagliga elpriserna

Äldre än en vecka

Läget på elmarknaden  i Älmhult.

Elmarknaden

Äldre än en månad