Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Kristianstads kommun.

Arbetslösheten minskar i Kristianstad

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Kristianstads kommun. I Skåne däremot minskar arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Kristianstad
Så utvecklas arbetslösheten i Kristianstads kommun.

Arbetslösheten minskar i Kristianstad

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Kristianstads kommun. Även i hela Skåne sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Kristianstad
Så utvecklas arbetslösheten i Kristianstads kommun.

Arbetslösheten minskar i Kristianstad

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Kristianstads kommun. Även i hela Skåne sjunker arbetslösheten.
Arbetslösheten minskar i Kristianstad