Så bostadsmarknaden i Klippans kommun.

Priserna på bostadsrätter minskar betydligt i Klippan

Priserna på bostadsrätter sjönk mellan maj och juli med 14 procent i Klippans kommun. Det är en betydande nedgång jämfört med det gångna året då priserna i snitt ökat med 2 procent.
Priserna på bostadsrätter minskar betydligt i Klippan
En äldre mans händer

Så har äldreomsorgen utvecklats i Klippan under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Klippans kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Klippan under mandatperioden

Äldre än en vecka

Så utvecklas skolan i Klippan

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Klippan.
Så utvecklas skolan i Klippan

Ökat bostadsbyggande i Klippan

Det har byggts fler nya bostäder under den senaste mandatperioden, både i Klippans kommun och Sverige. Men de nya bostäderna matchar inte nödvändigtvis efterfrågan varnar expert.
Ökat bostadsbyggande i Klippan
Flaggor utanför arbetsförmedlingens kontor

Så utecklades arbetsmarknaden i Klippan under mandatperioden

Medan arbetslösheten i landet stadigt minskar, är andelen personer som sitter fast i långvarigt ekonomiskt bistånd fortfarande högre än innan i tre av fyra kommuner. Så här har Klippans kommuns arbetsmarknad klarat en mandatperiod med pandemi.
Så utecklades arbetsmarknaden i Klippan under mandatperioden
Flygplan i luften

Så utvecklades flygandet i Skåne

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Skåne län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet i Skåne
Travar med dokument

Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Klippan

Många kommuner har gjort toppresultat, trots pandemin. Den ekonomiska utvecklingen tog fart tack vare statsbidrag och minskade kostnader, men nu väntar tuffare tider för den kommunala sektorn.
Så här har Klippans ekonomi klarat en mandatperiod med pandemi.
Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Klippan

Äldre än en månad

Så bostadsmarknaden i Klippans kommun.

Priserna på villor ökar något i Klippan

Villapriserna har gått upp i Klippans kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 2 procent.
Priserna på villor ökar något i Klippan
elbil som laddar

Färre nya laddbara bilar i Skåne under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Skåne län. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Skåne under andra kvartalet
Läget på elmarknaden  i Skåne.

Priserna ökar i Skåne: Läget på elmarknaden i juni

Högre priser än förra månaden, en konsumtionstopp den 2 juni och större export än import hela tiden. Här är Newsworthy månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Skåne: Läget på elmarknaden i juni
De senaste coronasiffrorna i Skåne.

Andelen positiva coronatest ökar i Skåne

Fortsatt inga nya coronapatienter på intensivvårdsavdelning, fler nya bekräftade fall och fler tester. Här är de senaste coronasiffrorna för Skåne län från Folkhälsomyndigheten, till och med vecka 25.
Andelen positiva coronatest ökar i Skåne