Relativt oförändrad andel biståndstagare i Kävlinge i maj

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Kävlinge kommun låg i stort sett stilla i maj, och är nu 0,5 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Kävlinge i maj

149 personer fick ekonomiskt bistånd i Kävlinge i april

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Kävlinge kommun låg i stort sett stilla i april, och är nu 0,5 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
149 personer fick ekonomiskt bistånd i Kävlinge i april

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Kävlinge i november

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Kävlinge kommun låg i stort sett stilla i november, och är nu 0,4 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Kävlinge i november