Senaste Bostadsmarknad > Fastighetspriser
Så bostadsmarknaden i Jämtlands län.

Priserna på fritidshus ökar betydligt i Jämtland

Priserna på fritidshus steg mellan februari 2021 och januari med 29 procent i Jämtlands län. Det är en betydande uppgång jämfört med det gångna året då priserna i snitt ökat med 19 procent.
Priserna på fritidshus ökar betydligt i Jämtland
Priserna på bostadsrätter stiger kännbart  i Östersund

Priserna på bostadsrätter stiger kännbart i Östersund

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Östersunds kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 6 procent.
Priserna på bostadsrätter stiger kännbart i Östersund