Relativt oförändrad andel biståndstagare i Jämtland i april

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Jämtlands län låg i stort sett stilla i april, och är nu 1,0 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Jämtland i april

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Jämtland i mars

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Jämtlands län låg i stort sett stilla i mars, och är nu 1,0 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Jämtland i mars

1 362 personer fick ekonomiskt bistånd i Jämtland i februari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Jämtlands län låg i stort sett stilla i februari, och är nu 1,0 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
1 362 personer fick ekonomiskt bistånd i Jämtland i februari