Lagbok

Hade sex anställda – nu går Rucha AB och HTC Bud AB i konkurs i Helsingborg

Under vecka 21 inledde Rucha AB och HTC Bud AB konkurs. Rucha AB, som grundades år 2016, rapporterade en omsättning på 4,5 miljoner kronor i sitt senaste bokslut (augusti 2022) med en förlust på 0,6 miljoner kronor. Bolaget anställde då sex personer.
Hade sex anställda – nu går Rucha AB och HTC Bud AB i konkurs i Helsingborg

Äldre än en vecka

Hand som signerar dokument

Två bolag inledde konkurs i Helsingborg förra veckan

Sammanlagt två bolag inledde konkurs under vecka 18 i Helsingborg. Det största av dessa var AHLBERG CONSULTING AB. AHLBERG CONSULTING AB, som grundades år 2016, rapporterade en omsättning på 165 000 kronor i sitt senaste bokslut (april 2022) med en vinst på 248 000 kronor. Bolaget anställde då en person.
Två bolag inledde konkurs i Helsingborg förra veckan

Äldre än en månad

Lagbok

N Telekom Helsingborg AB i konkurs

Den 5 april inledde N Telekom Helsingborg AB, som har sitt säte i Helsingborgs kommun, konkurs.
N Telekom Helsingborg AB i konkurs
ordförandeklubba

Fyra bolag inledde konkurs i Helsingborg förra veckan

Sammanlagt fyra bolag inledde konkurs under vecka 11 i Helsingborg. Det största av dessa var Restaurang Indo Pak AB. Restaurang Indo Pak AB, som grundades år 2019, rapporterade en omsättning på 1,8 miljoner kronor i sitt senaste bokslut (december 2021) med en vinst på 7 000 kronor. Bolaget anställde då tre personer.
Fyra bolag inledde konkurs i Helsingborg förra veckan