Äldre än en månad

Så var befolkningsutvecklingen under #{PeriodSpec} i Hässleholm

Ovanligt stor befolkningsdipp i Hässleholm

Befolkningen i Hässleholm minskade med 114 personer under tredje kvartalet 2022. Det är den tredje största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet.
Ovanligt stor befolkningsdipp i Hässleholm
Vi följer det svenska flyktingmottagandet, i spåren av Rysslands invasionskrig i Ukraina.