Äldre än en månad

Barn i bibliotekskorridor

Så utvecklas skolan i Härnösand

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Härnösand.
Så utvecklas skolan i Härnösand
Vi bevakar gymnasiebehörighet och granskar betygsättningen i grund- och gymnasieskolan.