Senaste Ekonomi > Bostadsmarknad
Så bostadsmarknaden i Härnösands kommun.

Priserna på bostadsrätter ökar betydligt i Härnösand

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Härnösands kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 8 procent.
Priserna på bostadsrätter ökar betydligt i Härnösand

Äldre än en månad

Så bostadsmarknaden i Härnösands kommun.

Priserna på villor stiger något i Härnösand

Villapriserna har gått upp i Härnösands kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 1 procent.
Priserna på villor stiger något i Härnösand
Byggnadsarbetare som cirkelsågar

Ökat bostadsbyggande i Härnösand

Det har byggts fler nya bostäder under den senaste mandatperioden, både i Härnösands kommun och Sverige. Men de nya bostäderna matchar inte nödvändigtvis efterfrågan varnar expert.
Ökat bostadsbyggande i Härnösand
Så bostadsmarknaden i Härnösands kommun.

Priserna på bostadsrätter stiger betydligt i Härnösand

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Härnösands kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 11 procent.
Priserna på bostadsrätter stiger betydligt i Härnösand
Så bostadsmarknaden i Härnösands kommun.

Priserna på bostadsrätter sjunker kännbart i Härnösand

Priserna på bostadsrätter har gått ner i Härnösands kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en nedgång med 7 procent.
Priserna på bostadsrätter sjunker kännbart i Härnösand
Så bostadsmarknaden i Härnösands kommun.

Priserna på villor minskar betydligt i Härnösand

Villapriserna sjönk mellan september och november med 8 procent i Härnösands kommun. Det är en betydande nedgång jämfört med det gångna året då priserna i snitt ökat med 3 procent.
Priserna på villor minskar betydligt i Härnösand
Så bostadsmarknaden i Härnösands kommun.

Priserna på bostadsrätter sjunker något i Härnösand

Priserna på bostadsrätter har gått ner i Härnösands kommun. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en nedgång med 3 procent.
Priserna på bostadsrätter sjunker något i Härnösand
Så bostadsmarknaden i Härnösands kommun.

Stor prisuppgång på bostadsrätter i Härnösand

Priserna på bostadsrätter steg mellan juni och augusti med 27 procent i Härnösands kommun. Det är en betydande uppgång jämfört med det gångna året då priserna i snitt ökat med 5 procent.
Stor prisuppgång på bostadsrätter i Härnösand
Priserna på bostadsrätter stiger något  i Västernorrland

Priserna på bostadsrätter stiger något i Västernorrland

Priserna på bostadsrätter har gått upp i Västernorrlands län. Medelpriset på försäljningarna under de senaste tre månaderna visar på en uppgång med 3 procent.
Priserna på bostadsrätter stiger något i Västernorrland