En äldre mans händer

Så har äldreomsorgen utvecklats i Härnösand under mandatperioden

Coronapandemin har pressat äldreomsorgen hårt under mandatperioden. Vi tittar närmare på hur den påverkat nöjdhet med hemtjänst och äldreomsorg, samt kötider i Härnösands kommun.
Så har äldreomsorgen utvecklats i Härnösand under mandatperioden
Vi bevakar äldreomsorgen ur ett kommunperspektiv