Senaste Flyktingmottagande
Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Grästorp undantas: Behöver inte ordna boende åt ukrainska medborgare

Enligt lagändringen som trädde i kraft förra veckan ska flyende från kriget i Ukraina fördelas jämnt över landet. Men Grästorp tillhör en handfull kommuner som inte behöver ordna något boende.
Grästorp undantas: Behöver inte ordna boende åt ukrainska medborgare
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Efter Rysslands invasion: Grästorp tar emot många asylsökande

Under första månaden efter Rysslands invasion av Ukraina har ungefär 29 000 personer sökt asyl i Sverige. Sett till folkmängd har Grästorp hittills tagit emot en stor del.
Efter Rysslands invasion: Grästorp tar emot många asylsökande