Äldre än en månad

Elledning mot blå himmel

Priserna sjunker i Gävle: Läget på elmarknaden i januari

Lägre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och större import än export under tre timmar. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden.
Priserna sjunker i Gävle: Läget på elmarknaden i januari

Framtidens vintrar: Gävle förlorar mer än en månads snö – minst

Snön har lyst vit på taken i Gävle under merparten av julaftnar sedan 2010. Men med klimatförändringen minskar snöchanserna på julafton. Enligt SMHI:s scenarier kan Gävle kommun komma att förlora två av tre snödagar till slutet av seklet. Kanske ännu mer om vi inte minskar utsläppen.
Framtidens vintrar: Gävle förlorar mer än en månads snö – minst
Läget på elmarknaden  i Gävle.

Priserna ökar i Gävle: Läget på elmarknaden i november

Högre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och större export än import hela tiden. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Gävle: Läget på elmarknaden i november

Laddstöd går till rika kommuner – Gävle ligger under snittet

De rikaste kommunerna har fått nästa åtta gånger mer stöd för att installera laddplatser än de fattigaste. Gävleborna får mindre än snittet– men mer än kommuner på ungefär samma inkomstnivå.
Laddstöd går till rika kommuner – Gävle ligger under snittet

Fyra av tio nya bilar laddbara i Gävle

Under tredje kvartalet var fyra av tio nyregistrerade bilar i Gävle kommun rena elbilar eller laddhybrider, en ökning jämfört med kvartalet innan. I hela landet har försäljningen av laddbara bilar stannat av.
Fyra av tio nya bilar laddbara i Gävle

Tre år kvar på Gävles koldioxidbudget

Fortsätter utsläppen i Gävle på samma sätt som de senaste åren når kommunen inte målet i Parisavtalet. Koldioxidbudgeten spricker 2025, enligt beräkningar från Klimatkollen.
Tre år kvar på Gävles koldioxidbudget
elbil som laddar

Färre nya laddbara bilar i Gävle under andra kvartalet

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under andra kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Gävle kommun. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.
Färre nya laddbara bilar i Gävle under andra kvartalet