Arbetsförmedlingens kontor

Fler varsel i Södermanland än för ett år sedan

Antalet varsel minskade visserligen under april jämfört med månaden innan i Södermanlands län, men de tre senaste månaderna har totalt 164 personer varslats om uppsägning – vilket är 130 fler än motsvarande period för ett år sedan.
Fler varsel i Södermanland än för ett år sedan

Äldre än en månad

Arbetsförmedlingens kontor

Lägre andel långtidsarbetslösa i Flen

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Flen var lägre i februari jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.
Lägre andel långtidsarbetslösa i Flen
En person söker i Platsbanken

Färre varsel i Södermanland än för ett år sedan

Antalet varsel ökade visserligen under februari i Södermanland, men de tre senaste månaderna har totalt 142 personer varslats om uppsägning – vilket är 116 färre än motsvarande period för ett år sedan.
Färre varsel i Södermanland än för ett år sedan
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt

Lägre andel långtidsarbetslösa i Flen

Andelen som varit utan arbete i minst ett år i Flen var lägre i januari jämfört med samma månad för ett år sedan. Det visar Arbetsfömedlingens senaste månadsstatistik.
Lägre andel långtidsarbetslösa i Flen
Arbetsförmedlingens huvudkontor, fasadskylt

Färre varsel i Södermanland än för ett år sedan

Antalet varsel om uppsägning minskade under januari i Södermanland. Under de tre senaste månaderna har 135 personer varslats – 109 färre än motsvarande period för ett år sedan.
Färre varsel i Södermanland än för ett år sedan