Relativt oförändrad andel biståndstagare i Filipstad i mars

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Filipstads kommun låg i stort sett stilla i mars, och är nu 3,5 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Filipstad i mars

Lägst andel biståndstagare i Filipstad på tre år

Filipstads kommun hade i november den lägsta andelen vuxna invånare med ekonomiskt bistånd på tre år, sedan oktober 2018. Andelen biståndstagare var 3,3 procent, visar den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Lägst andel biståndstagare i Filipstad på tre år