Senaste Flyktingmottagande
Sedan 1 juli tar kommunerna över ansvaret för att ordna boende åt ukrianska skyddssökande. Än är de ojämnt fördelade över landet.

Ännu inga flyktingar i Essungas boenden

Enligt den nya lagen ska Essunga kommun ordna boende åt elva ukrainska flyktingar under 2022. Men ännu är det ingen som bor i kommunala boenden.
Ännu inga flyktingar i Essungas boenden
Sedan Ryssland invaderade Ukraina har över 4 miljoner människor tvingats på flykt – här tas de som kommer till Sverige emot

Efter Rysslands invasion: Essunga tar emot många asylsökande

Under första månaden efter Rysslands invasion av Ukraina har ungefär 29 000 personer sökt asyl i Sverige. Sett till folkmängd har Essunga hittills tagit emot en stor del.
Efter Rysslands invasion: Essunga tar emot många asylsökande