Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Fler flyg på Kalmar flygplats i augusti

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. Även i Kalmar län ökade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Fler flyg på Kalmar flygplats i augusti

Äldre än en månad

Person framför incheckningsdisk på flygplats

Färre flyg på Kalmar flygplats i juli

Det gick färre flyg till och från svenska flygplatser i juli än månaden innan. Även normalt sett är juli en månad med relativt lite flygtrafik, men nergången i år är större än den brukat vara de senaste åren före pandemin. Även i Kalmar län minskade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Färre flyg på Kalmar flygplats i juli
Två flygplan på en flygplats

Så utvecklades flygandet på Kalmar flygplats

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. Även i Kalmar län minskade trafiken jämfört med månaden innan. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Så utvecklades flygandet på Kalmar flygplats
elbil som laddar

Fyra av tio nya bilar laddbara i Kalmar län

Under andra kvartalet var fyra av tio nyregistrerade bilar i Kalmar län rena elbilar eller laddhybrider, en ökning jämfört med kvartalet innan. I hela landet minskade försäljningen av laddbara bilar.
Fyra av tio nya bilar laddbara i Kalmar län
Utsikt över flygplansvinge

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Kalmar flygplats i maj

Det svenska flygandet fortsatte öka i maj, pådrivet inte minst av fler utrikesresor från Stockholm och Göteborg. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet på Kalmar flygplats i maj
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

105 flyg landade på Kalmar flygplats under april

I april ökade flygtrafiken på svenska flygplatser, jämfört med månaden innan, för andra månaden i rad. Både antalet avgångar och antalet passagerare ökade, och ökningen var större än vad som förklaras av säsongseffekter. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
105 flyg landade på Kalmar flygplats under april
Vindkraftverk

Snabb utbyggnad av vindkraften i Kalmar

Vindkraftsutbyggnaden i Sverige satte nya rekord i fjol, i både antal och effekt, men de nya vindkraftverken är ojämt fördelade över landet. Kalmar län hör till de som byggde mest.
Snabb utbyggnad av vindkraften i Kalmar
Flygplan och kondensstrimmor mot blå himmel

Fler flyg på Kalmar flygplats i mars

I mars ökade flygtrafiken på svenska flygplatser igen, jämfört med månaden innan. Ökningen är delvis en säsongseffekt – normalt sker fler flygningar i mars än i februari – men i vissa delar av landet är ökningen större än så. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Fler flyg på Kalmar flygplats i mars

Emmaboda har nu minst solel per invånare i länet

I slutet av 2021 hade Emmaboda kommun sjunkit till sista plats bland länets kommuner, i installerad solcellseffekt per invånare. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.
Emmaboda har nu minst solel per invånare i länet

Få hushåll fick bidrag för hemmaladdning i Emmaboda

Privatpersoner i Emmaboda kommun beviljades under förra året 254 000 kronor i bidrag för att installera laddplatser i hemmet. Men det fanns andra kommuner i Kalmar län som utnyttjade bidraget mer flitigt. Mörbylångaborna fick nästan dubbelt så mycket.
Få hushåll fick bidrag för hemmaladdning i Emmaboda

Var fjärde laddplats saknas i statistiken i Kalmar län

Det finns stora luckor i den statistik över laddinfrastruktur som oftast hänvisas till, även i Kalmar län. Länets siffror är därmed bättre än sitt rykte.
Var fjärde laddplats saknas i statistiken i Kalmar län