Relativt oförändrad andel biståndstagare i Ekerö i maj

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Ekerö kommun låg i stort sett stilla i maj, och är nu 1,0 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Ekerö i maj

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Ekerö i februari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Ekerö kommun låg i stort sett stilla i februari, och är nu 1,0 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Ekerö i februari

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Ekerö i november

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Ekerö kommun låg i stort sett stilla i november, och är nu 0,9 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Ekerö i november