Barn i bibliotekskorridor

Så utvecklas skolan i Botkyrka

Fler elever som lämnar årskurs nio i Sverige är behöriga till gymnasiet. Och fler gymnasieelever tar studenten inom tre år. Men skillnaderna är stora mellan kommunerna. Så här har skolan utvecklats i Botkyrka.
Så utvecklas skolan i Botkyrka
Vi bevakar gymnasiebehörighet och granskar betygsättningen i grund- och gymnasieskolan.