Äldre än en vecka

Äldre än en månad

Laddbart passerar fossilt i Bollnäs

Under första kvartalet registrerades för första gången fler nya elbilar och laddhybrider än fossildrivna personbilar i Bollnäs kommun. Men effekten av den slopade elbilsbonusen märks inte ännu.
Laddbart passerar fossilt i Bollnäs

Stor ökning av solel i Bollnäs i fjol

Fjolåret blev ännu ett rekordår för solcellsinstallationer i Sverige. Bollnäs kommun hörde till de kommuner där ökningen var som störst. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.
Stor ökning av solel i Bollnäs i fjol
Vindkraftverk i närbild

Priserna ökar i Bollnäs: Läget på elmarknaden i mars

Högre priser än förra månaden, en konsumtionstopp den 10 mars och större import än export under elva timmar. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Bollnäs: Läget på elmarknaden i mars

Framtidens vintrar: Bollnäs förlorar uppemot två månaders snö – minst

Julsnön har mest lyst med sin frånvaro i Bollnäs under de senaste åren. Med klimatförändringen minskar snöchanserna år för år. Enligt SMHI:s scenarier kan Bollnäs kommun komma att förlora hälften av snödagarna till slutet av seklet. Kanske ännu mer om vi inte minskar utsläppen.
Framtidens vintrar: Bollnäs förlorar uppemot två månaders snö – minst
elbil som laddar

Laddstöd går till rika kommuner – Bollnäs ligger under snittet

De rikaste kommunerna har fått nästa åtta gånger mer stöd för att installera laddplatser än de fattigaste. Bollnäsborna får mindre än snittet– och mindre än kommuner på ungefär samma inkomstnivå.
Laddstöd går till rika kommuner – Bollnäs ligger under snittet