Äldre än en månad

Så utvecklas arbetslösheten i Blekinge län.

Arbetslösheten sjunker i fem av fem kommuner i Blekinge

En stor andel av kommunerna i Blekinge såg under december månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten betydligt.
Arbetslösheten sjunker i fem av fem kommuner i Blekinge
Så utvecklas arbetslösheten i Blekinge län.

Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Blekinge

En stor andel av kommunerna i Blekinge såg under september månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten betydligt.
Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Blekinge
Så utvecklas arbetslösheten i Blekinge län.

Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Blekinge

En stor andel av kommunerna i Blekinge såg under augusti månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten betydligt.
Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Blekinge
Så utvecklas arbetslösheten i Blekinge län.

Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Blekinge

En stor andel av kommunerna i Blekinge såg under juli månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten betydligt.
Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Blekinge