Äldre än en vecka

Två flygplan på en flygplats

27 flyg på Västerås flygplats i december

Det landade 27 flyg i Västmanlands län förra månaden. Det visar månadens flygstatistik från Transport­styrelsen.
27 flyg på Västerås flygplats i december

Äldre än en månad

Framtidens vintrar: Arboga förlorar mer än en månads snö – minst

Med klimatförändringen minskar snöchanserna år för år. Enligt SMHI:s scenarier kan Arboga kommun komma att förlora två av tre snödagar till slutet av seklet. Kanske ännu mer om vi inte minskar utsläppen.
Framtidens vintrar: Arboga förlorar mer än en månads snö – minst
Läget på elmarknaden  i Arboga.

Priserna ökar i Arboga: Läget på elmarknaden i november

Högre priser än förra månaden, lägre konsumtion än i fjol och större export än import hela tiden. Här är Newsworthys månadsrapport om elmarknaden.
Priserna ökar i Arboga: Läget på elmarknaden i november

Hälften av alla nya bilar laddbara i Västmanland – näst högst andel i riket

Under tredje kvartalet var 51 procent av alla nyregistrerade bilar i Västmanlands län rena elbilar eller laddhybrider. Det är fler än i nästan alla andra län i Sverige. I hela landet har försäljningen av laddbara bilar stannat av.
Hälften av alla nya bilar laddbara i Västmanland – näst högst andel i riket

Två år kvar på Arbogas koldioxidbudget

Fortsätter utsläppen i Arboga på samma sätt som de senaste åren når kommunen inte målet i Parisavtalet. Koldioxidbudgeten spricker 2024, enligt beräkningar från Klimatkollen.
Två år kvar på Arbogas koldioxidbudget
Två flygplan på en flygplats

Ovanligt mycket flygtrafik för månaden i Västmanland i augusti

Flygtrafiken på svenska flygplatser ökade, som vanligt, i augusti jämfört med juli. Det är en ökning som följer de vanliga säsongsvariationerna, men trafiken är fortsatt lägre än den var före pandemin. I Västmanlands län var dock trafiken högre än väntat. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Ovanligt mycket flygtrafik för månaden i Västmanland i augusti
Utsikt över flygplansvinge

Mest flyg­trafik sedan pandemi­utbrottet på Västerås flygplats i juli

Det gick färre flyg till och från svenska flygplatser i juli än månaden innan. Även normalt sett är juli en månad med relativt lite flygtrafik, men nergången i år är större än den brukat vara de senaste åren före pandemin. I Västmanlands län låg dock trafiken på för månaden vanliga nivåer. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
Mest flygtrafik sedan pandemi­utbrottet på Västerås flygplats i juli
Två flygplan på en flygplats

36 flyg landade på Västerås flygplats under juni

Flygtrafiken i Sverige minskade något i juni, jämfört med månaden innan, drivet av färre inrikesflighter. Det är i linje med det vanliga säsongsmönstret – inrikestrafiken brukar vara som lägst under sommaren. I Västmanlands län var dock trafiken ganska oförändrad. Det visar ny statistik från Transport­styrelsen.
36 flyg landade på Västerås flygplats under juni