16 personer fick ekonomiskt bistånd i Övertorneå i april

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Övertorneå kommun låg i stort sett stilla i april, och är nu 0,4 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
16 personer fick ekonomiskt bistånd i Övertorneå i april

Lägst andel biståndstagare i Övertorneå på sex år

Övertorneå kommun hade i februari den lägsta andelen vuxna invånare med ekonomiskt bistånd på sex år, sedan oktober 2015. Andelen biståndstagare var 0,4 procent, visar den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Lägst andel biståndstagare i Övertorneå på sex år

22 personer fick ekonomiskt bistånd i Övertorneå i januari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Övertorneå kommun låg i stort sett stilla i januari, och är nu 0,5 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
22 personer fick ekonomiskt bistånd i Övertorneå i januari

Relativt oförändrad andel biståndstagare i Övertorneå i december

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Övertorneå kommun låg i stort sett stilla i december, och är nu 0,5 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare i Övertorneå i december

Lägst andel biståndstagare i Övertorneå på sex år

Övertorneå kommun hade i november den lägsta andelen vuxna invånare med ekonomiskt bistånd på sex år, sedan oktober 2015. Andelen biståndstagare var 0,5 procent, visar den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Lägst andel biståndstagare i Övertorneå på sex år