Äldre än en månad

ringar

Efter pandemin: Nu gifter sig Österåkersparen igen

Efter en dipp under pandemin knyts hymens band i en allt raskare takt i Österåker. Under årets första åtta månader är antalet vigslar uppe på samma nivåer som innan coronarestriktionerna.
Efter pandemin: Nu gifter sig Österåkersparen igen
Hur många flyttar in och ut ur kommunen? Varifrån och vart? Vi håller koll på lokala befolkningsförändringar.