690 personer fick ekonomiskt bistånd i Örnsköldsvik i mars

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Örnsköldsviks kommun låg i stort sett stilla i mars, och är nu 1,2 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
690 personer fick ekonomiskt bistånd i Örnsköldsvik i mars

675 personer fick ekonomiskt bistånd i Örnsköldsvik i februari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Örnsköldsviks kommun låg i stort sett stilla i februari, och är nu 1,2 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
675 personer fick ekonomiskt bistånd i Örnsköldsvik i februari