Solcellsanläggning

Stor ökning av solel i Örebro kommun i fjol

Fjolåret blev som väntat ett nytt rekordår för solcellsinstallationer i Sverige. Örebro kommun hörde till de kommuner där ökningen var som störst. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.
Stor ökning av solel i Örebro kommun i fjol
Solenergi växer snabbt i Sverige, men från internationellt sett låga nivåer. Hur stor är potentialen i svenska län och kommuner?