Färre fick ekonomiskt bistånd på Öckerö än i fjol

Andelen invånare med ekonomiskt bistånd i Öckerö kommun var lägre under de tre senaste månaderna, jämfört med motsvarande period året innan. Det visar den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Färre fick ekonomiskt bistånd på Öckerö än i fjol

Relativt oförändrad andel biståndstagare på Öckerö i mars

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Öckerö kommun låg i stort sett stilla i mars, och är nu 0,7 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare på Öckerö i mars

100 personer fick ekonomiskt bistånd på Öckerö i januari

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Öckerö kommun låg i stort sett stilla i januari, och är nu 0,8 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
100 personer fick ekonomiskt bistånd på Öckerö i januari

Relativt oförändrad andel biståndstagare på Öckerö i november

Andelen vuxna med ekonomiskt bistånd i Öckerö kommun låg i stort sett stilla i november, och är nu 0,7 procent, enligt den senaste, preliminära statistiken från Socialstyrelsen.
Relativt oförändrad andel biståndstagare på Öckerö i november